”Błędne podłączenie kroplówki do cewnika zewnątrzoponowego, czego skutkiem było uszkodzenie rdzenia kręgowego pacjenta jest niedbalstwem wynikającym z z braku doświadczenia personelu medycznego i pisemnych procedur dotyczących postępowania po operacji .
Dla określenia rozmiaru zadośćuczynienia za doznana krzywdę istotne jest rozważenie nie tylko stopnia dotychczasowych cierpień poszkodowanego, lecz także prognozy na przyszłość.

Na poczucie krzywdy może mieć wpływ zachowanie się lekarzy po zabiegu wywołującym szkodę. Brak starań, które mogą przeciwdziałać ujemnym skutkom może być traktowane jako dodatkowa krzywda podlegająca zadośćuczynieniu.”

(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21.11.2007r. , I A Ca 617 07 Pr. I Med. 2011, nr 1, s. 126.)

Na czym polegało niedbalstwo personelu medycznego

Małoletni chłopiec musiał poddać się bardzo trudnej operacji, którą wykonano w znieczuleniu ogólnym. Lekarz anestezjolog złożył cewnik zewnątrzoponowy, a jego końcówkę umieścił na klatce piersiowej, założono też wkłucie centralne. Po zabiegu, podczas transportu małego pacjenta na Oddział Intensywnej Terapii pielęgniarki odłączyły go chwilowo od kroplówek, następnie podłączyły na nowo. Niestety omyłkowo  do cewnika zewnątrzoponowego została podłączona kroplówka, czego skutki zdrowotne były fatalne dla małego pacjenta. W wyniku błędnego podłączenia do przestrzeni zewnatrzoponowej wpompowano zamiast do układu krwionośnego 1,5 litra płynu 0,9 % NaCl i wysokoelektrolitowego.

Skutki niedbalstwa…

W wyniku powyższego mały pacjent doznał nieodwracalnych uszkodzeń ciała. Uszkodzeniu bowiem uległ rdzeń kręgowy, co doprowadziło do paraliżu i niedowładu kończyn dolnych, zaburzenia zwieraczy, zaniku mięśni nóg i skoliozy piersiowo-lędźwiowej nie wspominając o niewyobrażalnym stresie. Małoletni pacjent jest sparaliżowany od pasa w dół, porusza się na wózku inwalidzkim.

Pielęgniarki i nadzorujący je lekarz ponieśli odpowiedzialność karną, natomiast w postępowaniu cywilnym poszkodowanemu pacjentowi Sąd przyznał tytułem zadośćuczynienia kwotę 700.000,00 zł, zwrot kosztów leczenia, kosztów opieki oraz rentę w wysokości 1900 zł, która jak się domyślam obecnie jest wypłacana w wyższej wysokości.

W niniejszej sprawie wyżej wskazane kwoty zostały zasądzone zarówno od szpitala jak i zakładu ubezpieczeń.

Prawo poszkodowanego pacjenta do rekompensaty

Jak pokazuje niniejszy przykład, osoba poszkodowana w wyniku błędu w sztuce ma pełne prawo do  rekompensaty finansowej za krzywdę i szkodę, której doznała.

Osoba Poszkodowana może ubiegać się o :

1) zadośćuczynienie (za cierpienia psychiczne i fizyczne),

2) zwrot kosztów leczenia

3) zwrot kosztów opieki,

4) renta z tytułu zwiększonych potrzeb (koszty leczenia, koszty opieki, inne koszty związane z

czynnościami zmierzającymi do niwelowania skutków błędu w sztuce i  poprawą stanu zdrowia)

5) renta tytułu utraty widoków na przyszłość.

Nie tylko niedbalstwo pracowników szpitala razi…

Praca lekarza i personelu medycznego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Prosta pozornie czynność wykonana niewłaściwie może skutkować niewyobrażalnymi konsekwencjami dla pacjenta jak pokazuje powyższe. Nie znajduję słów by wyrazić współczucie dla tego młodego człowieka. Jednak jego przykład pokazuje, że nie tylko organizacja pozwanej placówki medycznej była nieprawidłowa.

 Pojawia się pytanie dlaczego tak poszkodowany pacjent musiał dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej? W takich sytuacjach jednym z kryteriów mających znaczny wpływ na wysokość zadośćuczynienia dla poszkodowanego pacjenta powinna być także postawa „sprawcy” uwzględniając zakład ubezpieczeń, który jako profesjonalista powinien dołożyć wszelkich starań by ustalić wysokość szkody i odpowiednio ją skompensować nie narażając tak poszkodowanej osoby na konieczność dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Taka postawa „sprawcy”/podmiotu odpowiedzialnego (zakład ubezpieczeń) zwiększa dodatkowo wysokość krzywdy osoby poszkodowanej.

Licząc na zmianę w niedalekiej przyszłości sposobu postępowania względem osób Poszkodowanych  przez podmioty odpowiedzialne za szkodę zapraszam do lektury kolejnych wpisów oraz na konsultację.