Adriana Abelec – Piątkowska
ZPZ Legal Kancelaria Radców Prawnych
Plac Wolności 7, lok. 501
50-071 Wrocław
Tel: 602 412 202

www.zpzlegal.pl

Kontaktując się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, możecie Państwo podać swoje dane osobowe (np. podpisując się imieniem i nazwiskiem w wiadomości mailowej). W takim wypadku, podane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie/podjęcia kontaktu, o który Państwo prosicie, na zasadach opisanych tutaj.

* pola wymagane

i Podanie danych o stanie zdrowia nie jest obowiązkowe, ale jeśli je Państwo podajecie, potrzebujemy Państwa zgody, aby je przetwarzać we wskazanym celu.
Z przyczyn technicznych (formularz nie zostanie wysłany bez uprzedniego wypełnienia oraz zaznaczenia pól oznaczonych jako wymagane), konieczne jest zaznaczenie pola zgody na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia, także w przypadku nie podawania ich w treści wiadomości.