Niedoskonałość systemu opieki zdrowotnej i co z tego wynika …

Od początku mojej praktyki w szeroko pojętym prawie medycznym, dostrzegałam ogromny problem związany z organizacją Służy Zdrowia w Polsce, która niestety jest daleka od ideałów. Taki stan rzeczy powoduje, że cierpi na tym zarówno Pacjent, jak i Lekarz. W przypadku Pacjenta, niedoskonałość całego systemu oraz zależna lub niezależna od niego niestaranność lekarza, może mieć katastrofalne skutki, począwszy od spowodowania uszczerbku na zdrowiu pacjenta, a skończywszy na utracie życia. Zdrowie i życie są bezsprzecznie najcenniejszymi wartościami, dlatego też zasługują na szczególną ochronę. Błędy w sztuce lekarskiej, w wyniku których dochodzi do powstania uszczerbku na zdrowiu, a nawet do utraty życia, są niestety nieodłączną konsekwencją związaną z wykonywaniem zawodu Lekarza, jednakże Pacjent, który w wyniku ich popełnienia ucierpi, powinien otrzymać stosowne zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Błąd w sztuce lekarskiej

Ustawodawca, przewidując możliwość popełnienia błędu w sztuce lekarskiej, wprowadził obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarzy, jak i podmiotów leczniczych. Niestety posiadanie przez lekarza czy podmiot leczniczy ważnej polisy, nie gwarantuje poszkodowanemu Pacjentowi otrzymania należnego zadośćuczynienia i odszkodowania. Ten system również nie działa prawidłowo. W praktyce bowiem okazuje się, że nikt nie chce przyznać, że popełnił błąd w procesie leczenia pacjenta.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest skomplikowane pod względem dowodowym i proceduralnym, jednakże, przy odpowiednim przygotowaniu i wiedzy, jest jak najbardziej możliwe.

O czym przeczytasz na blogu?

Niniejszy blog dedykowany jest tematyce ochrony praw pacjenta. Śledząc moje wpisy, dowiesz się czym jest błąd w sztuce lekarskiej, kiedy może Cię to spotkać, i najważniejsze – co zrobić, jeśli przydarzyło się to Tobie lub Twoim bliskim.

Pamiętaj, że nawet w przypadku, kiedy nie odzyskasz już utraconego zdrowia, środki finansowe w ramach zadośćuczynienia czy odszkodowania, które możesz uzyskać, pomogą zniwelować skutki błędu w sztuce, m. in. poprzez podjęcie kosztownego leczenia, uzyskanie dostępu do najlepszych metod leczenia, zintensyfikowanie leczenia i rehabilitacji, którego nie zapewnia NFZ, zakup odpowiednich środków pozwalających na poprawę jakości życia, przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, pokrycie kosztów specjalistycznej opieki, czy poprawę sytuacji finansowej, która uległa pogorszenia w związku z utratą osoby najbliższej. Nie chodzi przy tym o napiętnowanie lekarza jako sprawcy błędu, ale właśnie o należną Ci pomoc, w tym finansową.

Zapraszam wszystkie osoby poszkodowane w wyniku błędów w sztuce do współpracy oraz do śledzenia dalszych wpisów.

Po więcej informacji zapraszam na stronę www.zpzlegal.pl